WHO WE ARE

본문 바로가기 주메뉴 바로가기


WHO WE ARE

WHO WE ARE

Đổi mới sáng tạo công nghệ cạo râu trên toàn cầu kể từ năm 1955
DORCO đã giúp những người cạo râu đến gần nhau hơn từ năm 1955. Chúng tôi đã phát triển một loạt sản phẩm đầu tiên trên thế giới, bao gồm lưỡi cạo cong, dao cạo sáu lưỡi và dao cạo bảy lưỡi.
Chính đẳng cấp sáng tạo này đã giúp chúng tôi trở thành một trong những công ty cạo râu được công nhận rộng rãi trên thế giới, với khách hàng đến từ hơn 130 quốc gia.
  • 1950’s ~ 1960’s
  • 1970’s
  • 1980’s
  • 1990’s
  • 2000’s
  • 2000’s
  • 2000’s
  • 2016’s
  • 2017’s