DORCO

Blind navigation


LỊCH SỬ

 • 1955

  Dorco được thành lập.

 • 1961

  Dorco bắt đầu sản xuất lưỡi
  dao cạo an toàn.

 • 1977

  Dorco phát triển dao
  cạo lưỡi kép

 • 2001

  Dorco cho ra mắt WIN3,
  loại dao cạo cao cấp có ba lưỡi
  dao với thiết kế tiện dụng.

 • 2007

  Dorco đi tiên phong trong ngành dao
  cạo bằng cách giới thiệu PACE6,
  dao cạo 6 lưỡi đầu tiên trên thế giới,
  có các lưỡi dao tạo thành góc được
  cấp bằng sáng chế.

 • 2014

  Dorco khuấy động thị trường
  hơn nữa bằng PACE7, dao
  cạo 7 đầu tiên trên thế giới.


Copyright © 2011-2014 DORCO CO., LTD. All Rights Reserved. Valid XHTML 1.0 Transitional
Add : 1435-15 Seocho-dong, Seocho-go, Seoul   |   Tel : +82-2-585-3611   |   FAX : +82-2-587-9723   |   Email : DORCO7@DORCO.CO.KR